FAQ

Nejčastěji kladené otázky (výběr z diskuze)

 • Proč jste smazali starý návod, který obsahoval i detailní popis vytvoření „československého“ formátu pdfcslatex?!
  Protože se po delším váhání domníváme, že již není třeba. Pokud nutně potřebujete tento formát, prosím najděte si jiný zdroj.
 • Jak nastavit šířku návěští v Seznamu zkratek?
  Je na to určen povinný parametr prostředí seznamzkratek. Např. příkazem \begin{seznamzkratek}{DSP} řekneme, že návěští má být široké jako řetězec „DSP“.
 • Jak zajistit odstavcovou zarážku u prvního odstavce za nadpisem?
  Ačkoliv pro to není logický důvod, někteří lidé odsazování prvního odstavce požadují. Lze toho jednoduše dosáhnout použitím balíku \usepackage{indentfirst}.
 • V editoru TeXnicCenter se objevují nesmyslné znaky namísto š, č, ž… a ve výstupu PDF je vše správně.
  Podobné problémy jsou způsobeny tím, že zdrojový soubor je v jiném kódování než předpokládá editor či kompilátor. V editoru TeXnicCenter vidíme kódovou stránku souboru na dolní informační liště. Toto kódování by mělo souhlasit s parametrem balíčku inputenc. Řešení: Buď přepneme kódování pomocí: Tools → Options → Text Format → rámec Font → tlačítko Choose. Poté Script nastavit na Central European; nebo uložíme kopii souboru a v nabídce vybereme správné „Encoding“.
 • Snažím-li se vyvolat prohlížeč Sumatra tlačítkem F5 z editoru TXC, vypíše se hláška
  [ForwardSearch("%bm.pdf","%Wc",%l,0,0,0)]  Cannot execute command.
  Otevření PDF jiným způsobem je bez problémů.
  Máme za to, že tento problém nastává v situacích, kdy Sumatra neví, na jakém místě má PDF otevřít. To může být třeba tím, že pro řádek, na kterém stojíte v editoru, není prostřednictvím SYNCTEXu uložen žádný údaj o pozici v PDF. Zkuste přejet ve zdrojáku na jiné místo a znovu zmáčknout F5 nebo otevřete PDF „ručně“ a pak již F5 podle očekávání skáče na správná místa.