Instalace Ghostscript & GSView

Úvodem: Jedná se o popis instalace programů, které budou zapotřebí pouze pro prohlížení PostScriptových souborů a pro konverzi formátů souborů mezi EPS a PDF. Pokud se chystáte LaTeXem generovat výhradně přímo PDF a jako obrázky používáte pouze JPG, PNG, PDF, je možné tuto část instalace přeskočit.


Instalace se skládá z:

  • interpretu PostScriptu a PDF „Ghostscript“ (zde obrázky z instalace verze 9.09) pod licencí GPL, která zaručuje volné šíření. Bližší informace na stránkách programu Ghostscript.
  • prohlížeče PostScriptu a PDF „GSview“ 5.0 využívající Ghostscript verze 9.04 nebo vyšší. Bližší informace na stránkách programu GSview.

GS.1. Pokud ještě nemáte instalátor, stáhněte si jej.
Proklikejte se nyní až na samotný download souboru gs909w32.exe (nebo novější) pro 32bitové Windows, nebo gs909w64.exe pro Windows 64bitové.

GS.2. Spusťte instalátor (obr. GS-1).
gs_909_01

Obr. GS-1

GS.3. Přijměte licenční smlouvu (obr. GS-2).
gs_909_02

Obr. GS-2

GS.4. Nastavte cestu, kam se má instalace umístit (obr. GS-3).
gs_909_03

Obr. GS-3

GS.5. Instalátor začne rozbalovat své součásti (obr. GS-4).
gs_909_04

Obr. GS-4

GS.6. Pro většinu uživatelů bude zřejmě zbytečné instalovat asijské fonty (viz obr. GS-5). Kliknutím na Finish je GhostScript nainstalován.
gs_909_05

Obr. GS-5


GSV.1. GSView je prohlížeč postscriptových a PDF souborů. Vzhledem k tomu, že na prohlížení PDF budeme používat spíše SumatraPDF, je nutné v této instalaci pokračovat pouze pokud se chystáte prohlížet PS nebo EPS soubory (typicky to je třeba vektorová grafika z Matlabu).

Stáhněte si instalátor GSView. Najdete ho na adrese http://www.cs.wisc.edu/~ghost/ pod odkazem GSview 5.0. Proklikejte se nyní až na samotný download souboru gsv50w32.exe pro 32bitový operační systém Windows, analogicky pro 64bitový.

GSV.2. Spusťte instalátor.
ss_gsv_01

Obr. GSV-1

GSV.3. Vyberte jazyk, doporučujeme „English“.
ss_gsv_02

Obr. GSV-2

GSV.4. Pokračujte dalšími okny (obr. GSV-3 a GSV-4), ve kterých jsou doplňující informace.
ss_gsv_03

Obr. GSV-3

ss_gsv_04

Obr. GSV-4

GSV.5. Nastavte asociace souborů (pokud používáte na prohlížení PDF dokumentů Adobe Acrobat, Adobe Reader, SumatraPDF nebo jiný, nezaškrtávejte dolní volbu).
ss_gsv_05

Obr. GSV-5

GSV.6. Nyní zadejte cestu, kam se má GSview nainstalovat (obr. GSV-6), případně vytvořte novou složku (obr. GSV-7).
ss_gsv_06

Obr. GSV-6

ss_gsv_07

Obr. GSV-7

GSV.7. Vyberte, zda se má vytvořit složka se zástupci v nabídce „Start“, zadejte jméno složky a nastavte, zda má být složka vytvořena pro všechny uživatele (obr. GSV-8).
ss_gsv_08

Obr. GSV-8

GSV.8. Nyní je instalace GSView téměř u konce. Po stisknutí Finish se program nainstaluje do předepsaného umístění a pak už jen stačí stisknout Exit (obr. GSV-9).
ss_gsv_09

Obr. GSV-9

GSV.9. Můžete zkontrolovat funkčnost Ghostscriptu a GSview tím, že z příkazové řádky zavoláte dvips sample2e, případně dvips sample2e.dvi (pokud jste ovšem vygenerovali soubor sample2e.dvi při instalaci MiKTeXu). V případě úspěšného provedení příkazu se v pracovním adresáři vytvoří soubor sample2e.ps. Na ten dvakrát klikněte, spustí se Vám prohlížeč GSview a poskytne náhled obsahu tohoto postscriptového souboru.