Instalace MikTeX

Dále uvedený postup byl odzkoušen několikrát bez obtíží na různých verzích Windows, výjimečně jsou hlášeny potíže s 64bitovými verzemi Win 7 (viz níže). V návodu se pravděpodobně najdou určité zbytečné kroky, důsledky jejichž vynechání ale testovány nebyly.

Učinit všechny kroky uvedeného postupu znamená jistotu správné instalace. Obrázky pocházejí z instalace 32bitové verze 2.9.3927.

Součástí MiKTeXu 2.9 a výše je balíček „babel“ v takové podobě, že není nadále potřeba během instalace generovat „cs“ formáty. Tím se výrazně zjednodušil i průběh instalace; nyní už není potřeba vytvářet „pdfcslatex“.

Zde lze stáhnout ZIP archiv obsahující MiKTeX 2.9.4987 (cca 1,5 GB !), jehož instalace je popsána níže.

Pokud velikost je překážkou, lze si v příštím bodě stáhnout pouze „basic MiKTeX“ (150 MB).


MiKTeX.1. Pokud již máte k dispozici kompletní instalační soubory MiKTeX 2.9 (tj. adresář s asi 2600 soubory o celkovém objemu asi 1,5 GB), přejděte na bod MikTeX.2. Pokud se rozhodnete stahovat instalátor přímo ze stránek MiKTeXu, můžete se rozhodnout mezi verzí Complete a Basic. U druhé možnosti se může stát, že v budoucnu budete nuceni stahovat dodatečné balíčky. V tomto dokumentu popisujeme instalaci Complete.

MiKTeX.2. V instalačním adresáři MiKTeXu najděte soubor setup-2.9.4987.exe  (nebo vyšší) a spusťte. (Na 64bitových Windows použijte soubor, který má v názvu x64).
Při instalaci se může vyskytnout (nejčastěji u 64bitových Windows 7) chyba Windows API error 2: Systém nemůže nalézt…….packageseuenc.tpm . Tyto potíže nenastanou, pokud se soubor spustí s administrátorskými právy a případně zároveň v režimu kompatibility (režim WindowsXP SP2 či SP3). Někdy pomůže i prosté znovuspuštění instalace.

MiKTeX.3. Zvolte umístění instalace programu a další parametry instalace. Viz obrázky. Jako základní formát stránky nastavte A4 a zvolte „Ask me first” u budoucí instalace chybějících balíčků. Spusťte samotnou instalaci. Trvá relativně dlouho, kopíruje se a rozbaluje totiž spousta malých souborů.

miktex_29_ss_01

miktex_29_ss_02

miktex_29_ss_03

miktex_29_ss_04

miktex_29_ss_05

miktex_29_ss_06

miktex_29_ss_07

miktex_29_ss_08

miktex_29_ss_09

MiKTeX.4. Potvrďte završení instalace.

MiKTeX.5. Restartujte počítač.

MiKTeX.6. Nyní by měl „anglický” MiKTeX fungovat z příkazové řádky. Ověřit jeho funkčnost můžete tak, že stáhnete soubor sample2e.tex (7 kB) (do složky, kam máte právo zápisu) a přeložíte jej příkazem latex sample2e.tex. Výsledkem by měl být (mimo jiné soubory) třístránkový dokument sample2e.dvi (prohlédnete jej programem yap.exe, který by již měl být s příponou DVI asociován.)

Obdobně příkazem pdflatex sample2e.tex vytvoříte obsahově shodný dokument sample2e.pdf, který prohlédnete např. Adobe Readerem.

MiKTeX.7. (volitelný krok)  Start → Programy → MiKTeX → Maintenance (Admin) → Settings : na záložce „Languages” nastavte požadovanou podporu jazyků (doporučujeme ponechat czech, slovak, english, ukenglish). Stiskněte Použít.

miktex_29_ss_settings_languages

 MiKTeX.8. Na záložce „General” znovu vytvořte formáty tlačítkem Update Formats.

miktex_29_ss_settings_general_update_formats

MiKTeX.9. Start → Programy → MiKTeX → Maintenance (Admin) → Settings: na záložce „General” spusťte Refresh FNDB.

miktex_29_ss_settings_general_refresh

MiKTeX.10. Nyní zkontrolujte správnou funkčnost „češtiny” v MiKTeXu, z příkazové řádky:

Stáhněte soubor priklad_cz.tex, přeložte v příkazové řádce příkazem latex priklad_cz.tex (nebo příkazem pdflatex priklad_cz.tex). V příkladu jsou použity české znaky {ě, š, č, ř, ž, ý, á, í, é, ů, ú, ť, ď, ň} i „české uvozovky”, které by nyní měly být v DVI souboru korektně zobrazeny.