Instalace MikTeX

Dále uvedený postup byl odzkoušen několikrát bez obtíží na různých verzích Windows, výjimečně jsou hlášeny potíže s 64bitovými verzemi Win 7 (viz níže). V návodu se pravděpodobně najdou určité zbytečné kroky, důsledky jejichž vynechání ale testovány nebyly.

Učinit všechny kroky uvedeného postupu znamená jistotu správné instalace. Obrázky pocházejí z instalace 32bitové verze 2.9.3927.

Součástí MiKTeXu 2.9 a výše je balíček „babel“ v takové podobě, že není nadále potřeba během instalace generovat „cs“ formáty. Tím se výrazně zjednodušil i průběh instalace; nyní už není potřeba vytvářet „pdfcslatex“.

Zde lze stáhnout ZIP archiv obsahující MiKTeX 2.9.4987 (cca 1,5 GB !), jehož instalace je popsána níže.

Pokud velikost je překážkou, lze si v příštím bodě stáhnout pouze „basic MiKTeX“ (150 MB).


MiKTeX.1. Pokud již máte k dispozici kompletní instalační soubory MiKTeX 2.9 (tj. adresář s asi 2600 soubory o celkovém objemu asi 1,5 GB), přejděte na bod MikTeX.2. Pokud se rozhodnete stahovat instalátor přímo ze stránek MiKTeXu, můžete se rozhodnout mezi verzí Complete a Basic. U druhé možnosti se může stát, že v budoucnu budete nuceni stahovat dodatečné balíčky. V tomto dokumentu popisujeme instalaci Complete.

MiKTeX.2. V instalačním adresáři MiKTeXu najděte soubor setup-2.9.4987.exe  (nebo vyšší) a spusťte. (Na 64bitových Windows použijte soubor, který má v názvu x64).
Při instalaci se může vyskytnout (nejčastěji u 64bitových Windows 7) chyba Windows API error 2: Systém nemůže nalézt…….packageseuenc.tpm . Tyto potíže nenastanou, pokud se soubor spustí s administrátorskými právy a případně zároveň v režimu kompatibility (režim WindowsXP SP2 či SP3). Někdy pomůže i prosté znovuspuštění instalace.

MiKTeX.3. Zvolte umístění instalace programu a další parametry instalace. Viz obrázky. Jako základní formát stránky nastavte A4 a zvolte „Ask me first” u budoucí instalace chybějících balíčků. Spusťte samotnou instalaci. Trvá relativně dlouho, kopíruje se a rozbaluje totiž spousta malých souborů.

miktex_29_ss_01

miktex_29_ss_02

miktex_29_ss_03

miktex_29_ss_04

miktex_29_ss_05

miktex_29_ss_06

miktex_29_ss_07

miktex_29_ss_08

miktex_29_ss_09

MiKTeX.4. Potvrďte završení instalace.

MiKTeX.5. Restartujte počítač.

MiKTeX.6. Nyní by měl „anglický” MiKTeX fungovat z příkazové řádky. Ověřit jeho funkčnost můžete tak, že stáhnete soubor sample2e.tex (7 kB) (do složky, kam máte právo zápisu) a přeložíte jej v příkazové řádce příkazem pdflatex sample2e.tex. Výsledkem by měl být (mimo jiné soubory) třístránkový dokument sample2e.pdf, který prohlédnete např. Adobe Readerem.

Případně můžete příkazem latex sample2e.tex vytvořit obsahově shodný dokument sample2e.dvi, který prohlédnete programem yap.exe, který by již měl být s příponou DVI asociován.

MiKTeX.7. (volitelný krok)  Start → Programy → MiKTeX → Maintenance (Admin) → Settings : na záložce „Languages” nastavte požadovanou podporu jazyků (doporučujeme ponechat czech, slovak, english, ukenglish). Stiskněte Použít.

miktex_29_ss_settings_languages

 MiKTeX.8. Na záložce „General” znovu vytvořte formáty tlačítkem Update Formats.

miktex_29_ss_settings_general_update_formats

MiKTeX.9. Start → Programy → MiKTeX → Maintenance (Admin) → Settings: na záložce „General” spusťte Refresh FNDB.

miktex_29_ss_settings_general_refresh

MiKTeX.10. Nyní zkontrolujte správnou funkčnost „češtiny” v MiKTeXu, z příkazové řádky:

Stáhněte soubor priklad_cz.tex, přeložte příkazem pdflatex priklad_cz.tex (nebo příkazem latex priklad_cz.tex). V příkladu jsou použity české znaky {ě, š, č, ř, ž, ý, á, í, é, ů, ú, ť, ď, ň} i „české uvozovky”, které by nyní měly být v souboru, který vznikne, korektně zobrazeny.