Instalace SumatraPDF

Úvodem: Jedná se o popis instalace programu SumatraPDF 2.3.2 pro prohlížení PDF souborů.
Výhody tohoto programu:

  • „nedrží“ soubor pro zápis a proto není nutné jej zavírat a znovu otevírat pro prohlédnutí,
  • kontroluje neustále, zda soubor PDF nebyl změněn (novou kompilací) a automaticky se aktualizuje,
  • umí komunikovat s editorem TeXnicCenter, funguje dopředné i zpětné vyhledávání, které dokáže uspořit hodně času.

Instalační soubor je možné stáhnout zde.

SMT.1. Po spuštění instalačního souboru se zobrazí nasledující okno. V tomto kroku je možné nastavit SumatruPDF jako výchozí program k prohlížení PDF souborů (což ale pro efektivní práci s celým systémem není vůbec nutné). Instalaci spustíte kliknutím na tlačítko „Install SumatraPDF“.

sumatra_232_01

sumatra_232_02

SMT.2. Po úspěšném nainstalování programu se zobrazí okno, které nám povolí spustit program. Kliknutím na tlačítko „Start SumatraPDF“ spustíte program.

sumatra_232_03

SMT.3. Zprovoznění komunikace mezi Sumatrou a editorem TeXnicCenter je popsáno v rámci jeho instalace.