Přednášky

Čas od času pořádáme na FEKT přednášky o LaTeXu, o šabloně, včetně praktických ukázek.


2018  Začátkem října jsme udělali opět (po třech letech) prezentaci LaTeXu obecně a také použití šablon pro sazbu bakalářek/diplomek a prezentací k obhajobě. Viz plakátek:

Zde je prezentace z 2. října a ukázky sazby.
Zde je prezentace ze 4. října.


2015  Plakátek


2013  Videozáznamy ze dvou přednášek jsou zde a zde.