Šablona pro tvorbu BP/DP

Šablona pro BP/DP a prezentace v2.63

Balíček thesis a příslušná šablona pro závěrečné práce vznikly na základě podnětů studentů (zejm. FEKT VUT) a pro ně. Šablona výrazně usnadňuje psaní závěrečné práce v systému LaTeX a je uzpůsobena směrnici rektora 9/2007 o formátování závěrečných prací a pozdějších nařízení. Od verze 2.61 je k balíčku thesis také přidružena šablona pro sazbu prezentací k obhajobě.

Doporučený postup:

 1. stáhněte si šablonu a návod k používání balíčku thesis,
 2. podle tohoto návodu a nápovědy přímo v šabloně vyplňte v šabloně základní informace o práci,
 3. začněte doplňovat samotný obsah Vaší práce.

Neneseme záruku za formátování podle pokynů Vašeho studijního oboru.

Ke stažení:


 

Poznámky k verzi 2.63 (prosinec 2016):

 • zásadní přepracování šablony pro sazbu prezentace
  (včetně aktualizace logotypu VUT a FEKT)
 • mnoho drobných aktualizací, úprav a oprav ve všech jazykových variantách

Poznámky k verzi 2.61 (prosinec 2015):

 • sjednocení balíčku thesis pro třídy dokumentu „report“ (studentská práce) a „beamer“ (prezentace),
 • nové příkazy \oponent a \datum, použitelné při sazbě prezentace k obhajobě,
 • přidán příklad sazby adresářové struktury pomocí balíčku „dirtree“ v příloze „Obsah přiloženého CD“,
 • přidán příklad sazby zdrojových souborů pomocí balíčku „listings“
 • zevrubná jazyková oprava ve slovenské verzi Prohlášení.

Poznámky k verzi 2.59 (prosinec 2014):

 • oprava chyby sazby při volbě „bachelor“,
 • přidána ženská varianta slov v Prohlášení.

Poznámky k verzi 2.58 (červenec 2014):

 • přechod ke kódování UTF-8 (editor TeXnicCenter od verze 2 jej podporuje),
 • přidaná příloha „Obsah přiloženého CD“,
 • rok a místo obhajoby se tiskne na desky (chybělo) – avšak pravděpodobně studenti budou využívat vzor desek generovaný informačním systémem,
 • vyřešen potenciální konflikt s balíčkem algorithms.

Poznámky k verzi 2.56 (duben 2012):

 • Nový přepinač „treatise“ pro sazbu Pojednání o dizertační práci
 • Aktualizovaný text prohlášení, ve všech třech jazycích
 • Možnost vložení poděkování projektu SIX (vkládá se pouze v češtině)
 • Drobné opravy a úpravy v balíčku

Poznámky k verzi 2.54 (říjen 2011):

 • Nová volba „slovak“ způsobující, že označení jako „Seznam obrázků“ se sází jako „Zoznam obrázkov“ atd.
 • Nový příkaz pro sazbu stránky s poděkováním
 • Malé překopání struktury hlavičky v šabloně
 • Drobné opravy v balíčku