Šablona pro tvorbu BP/DP/PhD

Šablona pro BP/DP/PhD a prezentace v3.05

Balíček thesis a příslušná šablona pro závěrečné práce vznikly na základě podnětů studentů (zejm. FEKT VUT) a pro ně. Šablona výrazně usnadňuje psaní závěrečné práce v systému LaTeX a je uzpůsobena směrnici rektora 72/2017 o formátování závěrečných prací. Od verze 2.61 je k balíčku thesis také přidružena šablona pro sazbu prezentací k obhajobě.

Doporučený postup:

 1. stáhněte si šablonu a návod k používání balíčku thesis,
 2. podle tohoto návodu a nápovědy přímo v šabloně vyplňte v šabloně základní informace o práci,
 3. začněte doplňovat samotný obsah Vaší práce.

Neneseme záruku za formátování podle pokynů Vašeho studijního oboru.

Ke stažení:


Poznámky k verzi 3.05 (září 2019):

 • oprava číslování stran při dvojstranném tisku,
 • výchozí je dvojstranný tisk,
 • prohlášení je i v semestrální práci,
 • semestrální projekt se již správně jmenuje semestrální práce,
 • odstranění poděkování projektu SIX,
 • závěr nově není číslovanou kapitolou,
 • opravy ve slovenské verzi prohlášení a na několika dalších místech.

Děkujeme L. Škvareninovi za postřehy, nápady a pomoc.

Poznámky k verzi 3.03 (březen 2018):

 • uzpůsobeno nové směrnici rektora 72/2017,
 • veškeré nastavování a vyplňování se nyní děje čistě v souboru „variable.tex“,
 • řízení jazyků je kompletně předáno balíku babel; zjednodušení zadávání primárního a sekundárního jazyka,
 • možnost sazby titulní stránky fontem Vafle (využijí ti, kterým nepostačí stránka vygenerovaná informačním systémem),
 • řízení rozměrů sazebního obrazce pomocí balíku geometry,
 • hezčí stojaté řecké pí pomocí \uppi,
 • přidána proměnná určující pohlaví autora a řada drobných aktualizací, úprav a oprav.

Poznámky k verzi 2.63 (prosinec 2016):

 • zásadní přepracování šablony pro sazbu prezentace,
  (včetně aktualizace logotypu VUT a FEKT),
 • mnoho drobných aktualizací, úprav a oprav ve všech jazykových variantách.

Poznámky k verzi 2.61 (prosinec 2015):

 • sjednocení balíčku thesis pro třídy dokumentu „report“ (studentská práce) a „beamer“ (prezentace),
 • nové příkazy \oponent a \datum, použitelné při sazbě prezentace k obhajobě,
 • přidán příklad sazby adresářové struktury pomocí balíčku „dirtree“ v příloze „Obsah přiloženého CD“,
 • přidán příklad sazby zdrojových souborů pomocí balíčku „listings“,
 • zevrubná jazyková oprava ve slovenské verzi Prohlášení.

Poznámky k verzi 2.59 (prosinec 2014):

 • oprava chyby sazby při volbě „bachelor“,
 • přidána ženská varianta slov v Prohlášení.

Poznámky k verzi 2.58 (červenec 2014):

 • přechod ke kódování UTF-8 (editor TeXnicCenter od verze 2 jej podporuje),
 • přidaná příloha „Obsah přiloženého CD“,
 • rok a místo obhajoby se tiskne na desky (chybělo) – avšak pravděpodobně studenti budou využívat vzor desek generovaný informačním systémem,
 • vyřešen potenciální konflikt s balíčkem algorithms.

Poznámky k verzi 2.56 (duben 2012):

 • Nový přepinač „treatise“ pro sazbu Pojednání o dizertační práci
 • Aktualizovaný text prohlášení, ve všech třech jazycích
 • Možnost vložení poděkování projektu SIX (vkládá se pouze v češtině)
 • Drobné opravy a úpravy v balíčku

Poznámky k verzi 2.54 (říjen 2011):

 • Nová volba „slovak“ způsobující, že označení jako „Seznam obrázků“ se sází jako „Zoznam obrázkov“ atd.
 • Nový příkaz pro sazbu stránky s poděkováním
 • Malé překopání struktury hlavičky v šabloně
 • Drobné opravy v balíčku